Hotline: 0911.483.666 (Mr. Vũ)

ĐỀN THỜ HOÀNG THÁI HẬU Ỷ LAN

23. 11. 2016

Hạng mục: Cung cấp đá lát nền và ốp toàn bộ khu vực tượng đài Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, đá làm bó vỉa, bậc tam cấp
Đá tự nhiên Việt Nam: Đá bluestone Thanh Hóa, Đá đỏ Ruby Bình Định, Đá tím Phù Cát